MISTRZ DZIAŁAŃ PISEMNYCH – KONKURS MATEMATYCZNY

Dnia 14 lutego 2019 roku  uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy  zmagali się z zadaniami matematycznymi. Konkurs matematyczny pod hasłem: Mistrz działań pisemnych pisało 15 uczniów klas czwartych. Musieli rozwiązać 6 zadań konkursowych i mogli zdobyć 15 punktów. W szczególności liczyli sumę, różnicę, iloczyn i iloraz liczb wielocyfrowych. Laureatami konkursu okazali się:

I miejsce ROBERT  LIPIŃSKI – 4a

II miejsce  ZUZANNA  SIPIOR – 4b

III miejsce  JAKUB  BOBEK-4b

 

Konkurs przygotowały matematyczki: Barbara Lupa, Anna Fido oraz Urszula Kupiec – nauczyciel wspomagający.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Wszystkim uczestnikom konkursu  składamy serdeczne podziękowania i gratulacje.