„OD LAT NAJMŁODSZYCH MYŚLAŁEM O SŁUŻENIU POLSCE”- POWIATOWY KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

Uczniowie nasze szkoły wzięli udział w X Powiatowym Konkursie Wiedzy o Józefie Piłsudskim, który miał miejsce początkiem marca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznym im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie.
Tegoroczna edycja przebiegła pod hasłem, który jest jednocześnie cytatem zaczerpniętym z bogatej spuścizny biograficznej Józefa Piłsudskiego: „Od lat najmłodszych myślałem o służeniu Polsce, marzyłem o wielkości. Ja z tą myślą nie rozstawałem się nigdy – i zawsze myślę, że tak żyć, jak żyłem, warto było. Warto było ten ból i to zmęczenie przezwyciężać tak, jak je przezwyciężałem.”
Celem konkursu było przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii Polski XX wieku oraz o postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego.
Zmagania konkursowe odbyły się na dwóch poziomach edukacyjnych – szkoła podstawowa i ponadpodstawowa w kilku konkurencjach: recytacja,  praca plastyczna, test wiedzy, prezentacja multimedialna.
Patronat nad konkursem objęli oraz nagrody ufundowali: Małopolski Kurator Oświaty, Posłanka na Sejm RP Urszula Augustyn, Prezydent Miasta Tarnowa, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Rodziców przy ZSEG, Centrum Sztuki Mościce, Wydawnictwo Arcana, Dyrektor ZSEG im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie.
Patronat medialny nad Konkursem pełnił: Radio RDN Małopolska.
Reprezentanci naszej szkoły to: Julia Kupiec i Cyprian Mroczek (test wiedzowy), Aleksandra Potok (prezentacja multimedialna), Adriana Wójcik (praca plastyczna) oraz Maria Skrzek (poezja śpiewana).
Marysia została doceniona i nagrodzona zaszczytnym miejscem II i wraz z nauczycielem przygotowującym p. Anna Zawiłowicz uczestniczyła 15 marca w uroczystej gali konkursowej.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!