„ZAKODOWANE” ZAPROSZENIE DO SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

Podczas zajęć bibliotecznych w klasie 4a, uczniowie wcielili się w rolę kodujących i rozkodowujących. Przy użyciu plansz rysunkowych polskiego alfabetu zaczerpniętych z portalu Kropki&Kreski rozkodowywali hasła związane z wiosną, a także zakodowali wymyślone przez siebie hasła, które odgadywali ich rówieśnicy. Także pani bibliotekarka zakodowała hasło: „ZAPRASZAM DO BIBLIO”, na które w rzeczywistości odpowiedziało kilkoro uczniów goszcząc w tym dniu w szkolnej bibliotece.