OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 2024 – ETAP GMINNY W NASZEJ SZKOLE

Dnia 17 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Dwudziestu jeden uczniów z całej gminy przystąpiło do testu wiedzy z zakresu m.in. historii ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowania OSP i Związku OSP RP, prewencji przeciwpożarowej i ratownictwa medycznego. Wśród naszych uczniów najlepsi okazali się:

W kategorii klas 1-4:

Zuzanna Wolak kl. 3 b – II miejsce
Jan Libera kl. 4b –III miejsce
Tymoteusz Woliński kl. 4b  – IV miejsce

Opiekun: pani Joanna Burek

W kategorii uczniów klas 5-8:

Tobiasz Machnik –kl. 8a IV miejsce

Opiekun: pan Jacek Dworak

W konkursie wzięli udział również: Burzec Miłosz kl. 4a, Nikodem Taraska kl. 4a, Bielat Magdalena kl. 6 b, Jopek Wiktor kl. 8b

Gratulujemy wszystkim.