„OJCZYZNA, … KIEDY MYŚLĘ…”

Pod takim właśnie hasłem odbył się szkolny konkurs recytatorski poświęcony Janowi Pawłowi II.
W ten sposób uczciliśmy 45. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na zwierzchnika Stolicy Piotrowej. Do rywalizacji przystąpiło 23 uczestników z klas 4 -8.  Jury w składzie: P. Maria Burzec, P. Barbara Lupa, P. Agnieszka Idziak oraz Ks. Jan Liszka ocenili deklamację uczniów w następujący sposób:

Kategoria 4- 6

Milena Wąż (I), Karolina Kaleta (II), Anna Burzec i Lena Majka (III), Amelia Wąchała, Gabriela Seternus, Magdalena Bielat i Dudek Dominika (wyróżnienia);

Kategoria 7-8

Weronika Bielat (I), Julia Sipior oraz Julia Warias (II), Paulina Dudek (III).

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy odwagi oraz umiejętności. Serdecznie dziękujemy także Ks. Proboszczowi Krzysztofowi Ciebieniowi za ufundowanie wspaniałych upominków dla recytatorów.