Paulina DYKAS MISTRZYNIĄ WIEDZY O POŻARNICTWIE

Podobnie jak w poprzednich latach referat ds. Promocji i Kultury Gminy Radgoszcz  przeprowadził Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej. Celem turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym i poznawania tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Po dokonaniu oceny prac pisemnych,  nasze gimnazjalistki znalazły się wśród zwycięzców:

I miejsce – Paulina Dykas

III miejsce – Gabriela Dworak

Nad sprawnym przebiegiem eliminacji czuwała komisja w składzie: Marcin Misiaszek z Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz reprezentanci OSP z terenu Gminy Radgoszcz: Mateusz Madej, Władysław Gmyr, Kamil Motyka i Dawid Kacała. Paulinka Dykas będzie reprezentować Gminę Radgoszcz na eliminacjach powiatowych
23 kwietnia 2018 r. w Centrum Polonii w Brniu. Uczennice do konkursu przygotował p. Jacek Dworak.