POLSKI Z PIĄTKĄ – podsumowanie polonistycznego  działania innowacyjnego  

POLSKI Z PIĄTKĄ – podsumowanie polonistycznego  działania innowacyjnego  

 

Ilość przeprowadzonych „tygodniówek”

Klasa Semestr 1 Semestr 2 Łącznie

Końcowa średnia projektu w klasie

4a 15 6 21 3,30
4b 15 6 21 3,31
5a 17 14 31 2,65
6a 9 6 15 2,52
6b 9 6 15 2,69
7a 14 6 20 3,31
7b 14 6 20 3,0
Łącznie 93 50 143 2,96

Od września do czerwca zespół polonistów: Olga Juras, Joanna Gwóźdź, Renata Wilk-Krzciuk oraz Magdalena Szwajkosz przeprowadzały na zajęciach języka polskiego nowatorskie działanie innowacyjne, polegające na sprawdzeniu nabytych w danym tygodniu wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu omawianego materiału. Łącznie w 7 oddziałach szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2017/18 przeprowadzono 143 tygodniówki, czyli kartkówki sprawdzające przyswojenie wiadomości nabytych podczas tygodnia.  Końcowa średnia projektu w szkole wynosi 2,96.