PRELEKCJA KRUS

24 lutego, pracownik Placówki Terenowej KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej, p. Łukasz Pajdo przeprowadził pogadankę dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej w kwestii unikania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym. Nasz gość zachęcił uczniów także do wzięcia udziału w 13 edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego.