REKRUTACJA – START!

The gallery was not found!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Radgoszczy ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych
oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Termin postępowania rekrutacyjnego
przypada na 15-28.02.2019,
a postępowania uzupełniającego 13-18.03.2019.


Ustalenie wyników i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych 8.03.2019.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać
w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Radgoszczy (pl. Św. Kazimierza 10),
bądź na stronie internetowej:

 https://bip.malopolska.pl/zspradgoszcz,m,317334,20192020.html


Ponadto deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w Przedszkolu Publicznym można pobrać u wychowawców grup.