Stacje „Ten obcy”

Na zajęciach języka polskiego uczniowie klasy 6a i 6b w czasie omawiana kolejnej lektury pracowali metodą stacji. Pani polonistka Olga Juras przygotowała dla każdej grupy książeczkę, która zawierała zadania do wykonania o różnym stopniu trudności. Uczniowie podzieleni na grupy kolejno przystępowali do zadań. Na wykonanie każdego z nich mieli zaledwie kwadrans, a następnie musieli przenieść się na inne miejsce i odpowiadać na pozostałe pytania. Uzupełnione książeczki zostały zebrane przez nauczyciela, a każda grupa po ich sprawdzeniu otrzymała oceny. Taka forma pracy na zajęciach spotkała się wśród uczniów z dużym zainteresowaniem. Z dużym zaangażowaniem każda grupa pracowała nad swoim dziełem.