„ŚWIĘTY KAZIMIERZU – PATRONIE NASZ” – KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI 2024

 

Tegoroczny VI Konkurs Plastyczno- Literacki dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkola pt.: „Święty Kazimierzu- patronie nasz”.Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Radgoszczy oraz Parafię p.w. Świętego Kazimierza. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych: warunkiem uczestnictwa jest samodzielnie wykonana praca plastyczna: przedszkolaki, klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII, warunkiem uczestnictwa jest samodzielnie wykonana praca plastyczna.  Idea konkursu to przede wszystkim : zachęcenie uczniów do poznania życiorysu i postawy Św. Kazimierza, a także przybliżenie postaci patrona Parafii jako wzoru i przykładu życia w świętości. Rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wyobraźni,  aktywności kulturalnej i wrażliwości estetycznej. Wartościowe  spędzanie czasu wolnego. Zadaniem konkursowym było do wyboru wykonanie pracy plastycznej będącej ilustracją do wybranego wezwania z litanii do św. Kazimierza lub napisanie opowiadania o osobie ze swojego otoczenia, która swoim życiem daje przykład i jest wzorem do naśladowania. Komisja oceniła prace i przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach.  Ślemy gorące podziękowania dla Ks. Proboszcza Krzysztofa Ciebienia oraz wikariusza Ks. Jana Liszki za zakup bardzo ciekawych i cennych nagród oraz zaangażowanie w organizację konkursu.

KONKURS PLASTYCZNY

KATEGORIA PRZEDSZKOLAKI
I miejsce – Klara Mikus
II miejsce – Aleksandra Kupiec
III miejsce – Leo Mikus

KATEGORIA KL. 1-3 SP
I miejsce – Iga Kwiatkowska
II miejsce – Laura Węc
III miejsce – Hanna Owca
Wyróżnienie – Karolina Nowak, Jakub Kupiec, Maciej Wąchała, Fabian Wąż, Hanna Baran, Amelia Kucharska

KATEGORIA KL. 4-5 SP
I miejsce – Maja Noga
II miejsce – Milena Loraj
III miejsce – Radosław Gwóźdź Miłosz Burzec
Wyróżnienie – Michał Witaszek, Maciej Kowal, Milena Zawiłowicz, Milena Wąż, Paulina Gondek

KATEGORIA KL. 6-7 SP
I miejsce – Weronika Bielat
II miejsce – Adriana Wójcik, Maria Skrzek
III miejsce – Julia Kupiec, Wojciech Nowak
Wyróżnienie – Karol Lichorobiec, Kacper Witaszek, Jakub Zawiłowicz, Klaudia Kacała, Szymon Wiercioch

KONKURS LITERACKI
1 miejsce – Milena Wąż
2 miejsce – Weronika Kacała, Krzysztof, Antoni i Radosław Gwóźdź
3 miejsce – Oliwia Grzesiak