ŚWIĘTY KAZIMIERZU – PATRONIE NASZ. KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI

Drodzy Uczniowie! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-literackim „Święty Kazimierzu- patronie nasz”.

Organizatorzy przewidzieli nagrody! Termin składania prac mija nieprzekraczalnie 8 marca. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radgoszczy

 VI  SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO- LITERACKI

 dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkola pt.:

 

„Święty Kazimierzu- patronie nasz”

 • 1

Organizatorem Konkursu jest:

-Szkoła Podstawowa w Radgoszczy

-Parafia pw. Świętego Kazimierza w Radgoszczy

 

 • 2

Celem konkursu jest :

 • Zachęcenie uczniów do poznania życiorysu i postawy Św. Kazimierza.
 • Przybliżenie postaci patrona Parafii jako wzoru i przykładu życia w świętości.
 • Rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wyobraźni, aktywności kulturalnej i wrażliwości estetycznej.
 • Wartościowe spędzanie czasu wolnego.
 • 3
 • Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych, warunkiem uczestnictwa jest samodzielnie wykonana praca plastyczna:
 • Przedszkole
 • Klasy I-III,
 • Klasy IV-VI,
 • Klasy VII-VIII
 • 4

Zadaniem konkursowym dla wszystkich grup wiekowych jest:

 • Wykonanie pracy plastycznej będącej ilustracją do wybranego wezwania z litanii do św. Kazimierza. (litania dostępna na stronie internetowej szkoły oraz e-dzienniku)

Klasy IV do VIII mogą wziąć także udział w drugiej kategorii konkursowej.

 • Napisanie opowiadania o osobie ze swojego otoczenia, która swoim życiem daje przykład i jest wzorem do naśladowania tak jak św. Kazimierz.
 • 5.

Prace nadesłane na Konkurs powinny być pracami własnymi.

 • Prace plastyczne o formacie A3 lub A4, wykonane w technikach do wyboru: malarstwo (farby, pastele, kredki) lub rysunek, kolaż, wycinanka lub wydzieranka.
 • Każda praca powinna być podpisana: wezwanie, do którego wykonana jest ilustracja, imię i nazwisko, wiek autora.
 • Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły do 08 marca 2024 r.
 • Prace pisemne w formie papierowej złożyć w bibliotece szkolnej, a także przesłać w formie elektronicznej, zapisane w pdf na adres e-mail

     szkolna.biblioteka.rad@op.pl

 • 6
 • Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora SP w Radgoszczy. Kryterium oceny pracy plastycznej będą: zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka, staranność wykonania.

Kryterium oceny pracy literackiej będą : zgodność z tematem, dobór środków stylistycznych.

 • Termin wyników konkursu zostanie podany.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

 

Kontakt:  tel. 146414112 Celina Dworak- organizator

 

LITANIA

Święty Kazimierzu, Patronie narodu polskiego,
Święty Kazimierzu, jasna gwiazdo w Kościele polskim świecąca,
Święty Kazimierzu, różdżko szczepu Jagiellonów,
Święty Kazimierzu, Wilna skarbie i zaszczycie,
Święty Kazimierzu, pośród bogactw królewskich ubóstwo miłujący,
Święty Kazimierzu, pośród wygód królewskiego domu czystość nad życie lubiący,
Święty Kazimierzu, ciała, świata i szatana pogromco,
Święty Kazimierzu, blaskiem korony polskiej gardzący,
Święty Kazimierzu, serdeczny czcicielu Boga utajonego w Przenajświętszym Sakramencie,
Święty Kazimierzu, gorącym nabożeństwem ku Najświętszej Maryi pałający,
Święty Kazimierzu, nieprzyjacielu bezbożnych,
Święty Kazimierzu, ziemskiej ojczyzny twojej pobożny miłośniku i obrońco,
Święty Kazimierzu, do ojczyzny niebieskiej przewodniku cudowny,
Święty Kazimierzu, lilio niewinności przed tronem Boga wiernie kwitnąca,
Święty Kazimierzu, ojcze ubogich,
Święty Kazimierzu, młodzieńcze niepokalany,
Święty Kazimierzu, aniele wcielony,
Święty Kazimierzu, chwało, wzorze i pociecho,
Abyśmy do wiary i pobożności ojców naszych wrócili,
Aby miłość Boga i bliźniego w naszych sercach rosła,
Abyśmy wśród utrapień i przeciwności mężnie przy wierze świętej dotrwali,
Abyśmy Kościół rzymski i najwyższą Głowę jego gorącym sercem kochali,
Abyśmy pasterzy naszych duchownych szanowali, a z nauki ich życia cnotliwego pobudkę do świętości mieli,
Abyśmy wśród nieszczęść i utrapień błogosławili wyroki Boskiej Opatrzności,
Aby młodzież nasza za przykładem i przyczyną św. Kazimierza pobożność i czystość miłowała,
Abyśmy w powodzeniu i pociechach wdzięczni i pokorni Bogu byli,
Abyśmy krzyż codziennych przykrości naszych z miłością i odwagą nosili,
Abyśmy nieprzyjaciół naszych szczerze miłowali,
Abyśmy w dobrem postępując królestwo Boże pośród nas widzieć i sprawować mogli,
Abyśmy, co Bóg każe, z miłością czynili,
Abyśmy, co Bóg zsyła i dopuszcza, z miłością cierpieli,
Abyśmy św. Kazimierza w niebie oglądali i z Nim razem Boga na wieki chwalili