UCZNIOWIE KLASY 3b – TO I OWO O SZKOLE

W ramach realizacji tematyki To i owo o szkole uczniowie klasy 3b porównywali współczesną i dawną szkołę na podstawie tekstów, filmów, zdjęć, opowiadania oraz wywiadów, które przeprowadzili ze swoimi bliskimi. Dzieci intrygowało również zagadnienie funkcjonowania biblioteki na przestrzeni kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat, dlatego wychowawczyni klasy p. Lucyna Kaczmarska-Moździerz,  zorganizowała spotkanie z pracownikiem Gminnej Biblioteki  Publicznej w Radgoszczy. Pani Alicja Błocho  przedstawiła dzieciom historię i sposób funkcjonowania  tutejszej biblioteki publicznej od jej założenia w 1948 r., aż do dziś. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia pięknej  kroniki bibliotecznej, zapoznali  się również z katalogiem alfabetycznym i komputerowym, porównywali  liczbę woluminów pierwszego księgozbioru ze współczesnym. Na zakończenie panie przeprowadziły z dziećmi zajęcia z kleksografii.