W POSZUKIWANIU ZNAKÓW DROGOWYCH

Klasa l b wybrała się na wycieczkę po okolicy połączoną z poszukiwaniem znaków drogowych. Dzieci uczyły się stosowania poznanych zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię bez sygnalizacji świetlnej oraz utrwalały właściwy sposób poruszania się po chodniku – jego prawą stroną. Wycieczka była podsumowaniem całotygodniowego cyklu zajęć o ruchu drogowym. Dzieci wykonały również eko znaki drogowe  z materiałów przeznaczonych do recyklingu.