W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

Świąteczny nastrój panował w naszej szkole w ostatnim tygodniu nauki przed świąteczną przerwą. Przedszkolaki dekorowały upieczone przez wychowawczynie pierniki, starsi uczniowie wraz z wychowawcami przystrajali swoje sale, zaś najstarsi uczniowie naszej szkoły przygotowywali się do występu. 

Część artystyczną o bożonarodzeniowej tematyce pt. „JAM JEST ŚWIATLOŚĆ” zaprezentowali ósmoklasiści  przygotowani przez wychowawczynie, p. Stanisławę Pawlik i p. Elżbietę Wijas, z muzycznym akcentem p. Wiesława Kwietnia.

Wszyscy w swoich salach przeżyli wspaniałe chwile podczas Klasowych Wigilii.