WARSZTATY POPRAWNEJ POLSZCZYZNY Z MAURYCYM POLASKIM

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w WARSZTATACH POPRAWNEJ POLSZCZYZNY, które prowadził Maurycy Polaski – aktor, autor i entuzjasta poprawnej polszczyzny. Dzieci wykonywały liczne ćwiczenia z zakresu dykcji i emisji głosu, poznały popularne błędy językowe, które bardzo upraszczają mowę ojczystą. Z wielkim zaangażowaniem rywalizowały z prowadzącym, kto wymyśli więcej homonimów. Na koniec odbyła się zabawa w zgadywanki. Godzina zajęć minęła bardzo szybko i w miłej atmosferze. Dzieci dużo z niej wyniosły, a poznane nowinki już wprowadzają w życie.