Widzisz wypadek-reaguj!

      Jak wiemy udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak pomóc osobie, która potrzebuje tej pomocy. Boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności. W klasach V a i V b na zajęciach technicznych zostały przeprowadzone lekcje z zakresu udzielania   pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie poznali  procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie wypadków na drogach. Wiele emocji wzbudził pokaz filmów z czynności z zakresu resuscytacji. Uczniowie zostali zapoznani również ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. W ramach zajęć praktycznych uczniowie ćwiczyli umiejętności opatrywania ran.

   Zajęcia miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie uczniów z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.