WSPOMNIEŃ CZAS …

Na szkolnych korytarzach w ramach akcji „WSPOMNIEŃ CZAS” podziwiać można fotografię z działań realizowanych  w ubiegłym roku szkolnym w przez „Dyskusyjny Klub Książki Sówki” działający przy szkolnej bibliotece oraz Samorząd Uczniowski i Grupę Wolontariacką  „Eksperymentalny Sygnał Dobra”. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do dalszej współpracy.