WYBIEGANA ORTOGRAFIA

Pod koniec maja uczniowie klas VI brali udział w nowym przedsięwzięciu edukacyjnym w naszej szkole, jakim jest BIEGANE DYKTANDO. Te polonistyczne, z elementami sprawnościowymi, zajęcia przygotowała i przeprowadziła p. Olga Juras. „Wakacyjne dyktando” było podsumowaniem całorocznych działań w ranacg projektu „Cztery pory roku w ortografii”. Celem, który przyświecał było rozbudzenie rywalizacji sportowej w zakresie znajomości reguł ortograficznych. Z pewnością taki rodzaj dyktanda stanie się tradycją w naszej szkole.