WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH – ROK SZKOLNY 2019/2020

Wykaz podręczników i materiałów dydaktycznych obowiązujących
w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy
w roku szkolnym 2019/2020

 

KLASA 1 SP

PODRĘCZNIKI:

Szkolni przyjaciele. kl. 1  (części 4), E. Schumacher, I. Zarzycka,  K. Preibisz-Wala, WSiP, Warszawa 2017

Szkolni przyjaciele. Matematyka. kl. 1 ( części 2), J. Hanisz, WSiP, Warszawa 2017

New English Adventure 1, T. Lochowski,  Ch. Bruni, Pearson, Warszawa  2014

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa , red. Ks. P. Goliszka, Gaudium, Lublin

 

ĆWICZENIA:

Szkolni przyjaciele. Zeszyt ćwiczeń  kl. 1  (części 4), E. Schumacher, I. Zarzycka,  K. Preibisz-Wala, WSiP, Warszawa 2017

Szkolni przyjaciele. Matematyka. Zeszyt ćwiczeń 1 kl. 1 ( części 2), J.Hanisz, WSiP, Warszawa 2017

New English Adventure 1. Zeszyt ćwiczeń, T. Lochowski,  Ch. Bruni, Pearson, Warszawa 2014

 

KLASA 2 SP

PODRĘCZNIKI:

Szkolni przyjaciele. kl. 2  (części 4), E.Schumacher, I.Zarzycka,  K.Preibisz-Wala, WSiP, Warszawa 2018

Szkolni przyjaciele. Matematyka. kl. 2 ( części 2), J. Hanisz, WSiP, Warszawa 2018

New English Adventure 2, V. Lambert, A. Worrall, A. Tkacz, Pearson, Warszawa 2018

Kochamy Pana Jezusa, red. Ks. P. Goliszka, Gaudium, Lublin

 

ĆWICZENIA:

Szkolni przyjaciele. Zeszyt ćwiczeń  kl. 2  (części 4), E. Schumacher, I. Zarzycka,  K. Preibisz-Wala, WSiP, Warszawa 2018

Szkolni przyjaciele. Matematyka. Zeszyt ćwiczeń kl. 2 ( części 2), J. Hanisz, WSiP, Warszawa 2018

New English Adventure 2. Zeszyt ćwiczeń, V. Lambert, A.Worrall, A. Tkacz, Pearson 2018

 

KLASA 3  SP

PODRĘCZNIK

Szkolni przyjaciele. kl. 3  (części 4), E. Schumacher, I.Zarzycka,  K. Preibisz-Wala, WSiP, Warszawa 2018

Szkolni przyjaciele. Matematyka. kl. 3 ( części 2), J. Hanisz, WSiP, Warszawa 2018

New English Adventure 3, V. Lambert, A. Worrall, A. Tkacz, Pearson, Warszawa  2018

Przyjmujemy Pana Jezusa, red. Ks. P. Goliszka, Gaudium, Lublin

 

ĆWICZENIA:

Szkolni przyjaciele. Zeszyt ćwiczeń  kl. 3  (części 4), E. Schumacher, I. Zarzycka,  K. Preibisz-Wala, WSiP, Warszawa 2018

Szkolni przyjaciele. Matematyka. Zeszyt ćwiczeń kl. 3 ( części 2), J. Hanisz, WSiP, Warszawa 2018

New English Adventure 3. Zeszyt ćwiczeń, V. Lambert, A. Worrall, A. Tkacz, Pearson, Warszawa 2018

 

 

KLASA 4  SP

Podręczniki:

Jutro pójdę w świat 4, H. Dobrowolska, U. Dobrowolska, WSiP, Warszawa 2017

English Class A1, S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz, Pearson, Warszawa 2017

Matematyka z plusem 4, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki, GWO, Gdańsk 2017

Tajemnice przyrody 4, M. Marko- Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz, Nowa Era, Warszawa 2017

Historia wczoraj i dziś 4, B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski, Nowa Era, Warszawa 2017

Jak to działa?, 4, L. Łabęcki, M. Łabęcka, Nowa Era, Warszawa 2017

Lubię to!4, M. Kęska, Nowa Era, Warszawa 2017

Lekcje muzyki, M. Gromek, G. Kilbach, Nowa  Era, Warszawa 2017

Do dzieła! 4, J. Lukas, K. Onak, Nowa Era, Warszawa 2017

Jestem Chrześcijaninem, red. Ks. W. Janigi, Gaudium, Lublin

 

Ćwiczenia:

Jutro pójdę w świat 4, H. Dobrowolska, U. Dobrowolska, WSiP, Warszawa 2017

English Class A1, S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz, Pearson, 2017

Matematyka z plusem 4, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki, GWO, Gdańsk 2017

Tajemnice przyrody 4, M. Marko- Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz, Nowa Era, Warszawa 2017

 

KLASA 5  SP

Podręczniki:

Jutro pójdę w świat 5, H. Dobrowolska, U. Dobrowolska, WSiP, Warszawa 2018

English Class A1 +, J. Croxford, G. Freuen, a. Tkacz, Pearson, Warszawa 2018

Matematyka z plusem 5, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki, GWO, Gdańsk 2018

Planeta Nowa 5, F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz, Nowa Era, Warszawa 2018

Puls życia 5, M. Sęktos, J. Stawarz, Nowa Era, Warszawa 2018

Historia wczoraj i dziś 5, G. Wojciechowski, Nowa Era, Warszawa 2018

Jak to działa? 5, L. Łabęcki, M. Łabęcka, Nowa Era, Warszawa 2018

Lubię to!5, M. Kęska, Nowa Era, Warszawa 2018

Lekcje muzyki, M. Gromek, G. Kilbach, Nowa  Era, Warszawa 2018

Do dzieła! 5,  J. Lukas, K. Onak, Nowa Era, Warszawa 2017

Wierzę w Boga, red. Ks. W. Janigi, Gaudium, Lublin

 

Ćwiczenia:

Jutro pójdę w świat 5, H. Dobrowolska, U. Dobrowolska, WSiP, Warszawa 2018

English Class A1 +, J. Croxford, G. Freuen, a. Tkacz, Pearson 2018

Matematyka z plusem 5, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki, GWO, Gdańsk 2018

Planeta Nowa 5, F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz, Nowa Era, Warszawa 2018

Puls życia 5, M. Sęktos, J. Stawarz, Nowa Era, Warszawa 2018

 

KLASA 6  SP

Podręczniki:

Historia wczoraj i dziś 6, H. Dobrowolska, U. Dobrowolska, WSiP, Warszawa 2018

English Class A2, S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz ,   Pearson, Warszawa 2018

Jutro pójdę w świat 6, H. Dobrowolska, U. Dobrowolska, WSiP, Warszawa 2018

Matematyka z plusem 6, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki, GWO, Gdańsk 2018

Jak to działa  6, L. Łabecki, M. Łabecka, Nowa Era, Warszawa 2018

Puls życia 6, J. Stawarz, Nowa Era, Warszawa 2018

Planeta Nowa 6, Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński, Nowa Era, Warszawa 2018

Lubię to 6, M. Kęska, Nowa Era, Warszawa 2018

Lekcja muzyki 6, M. Gromek, G. Kilbach, Nowa Era, Warszawa 2018

Do dzieła 6, J. Lukas, K. Onak, Nowa Era, Warszawa 2018

Wierzę w Kościół, red. Ks. W. Janigi, Gaudium, Lublin

 

Ćwiczenia:

Jutro pójdę w świat 6, H. Dobrowolska, U. Dobrowolska, WSiP, Warszawa 2018

Matematyka z plusem 6 (części 2), P. Zarzycki, M. Tokarska, A. Orzeszek, GWO, Gdańsk 2018

Puls życia 6, J. Stawarz, Nowa Era, Warszawa 2018

Planeta Nowa 6, T. Rachwał, R. Malarz, D.  Szczypiński, Warszawa, Nowa Era 2018

English Class A2,  J. Heath, C.Bright, Pearson, Warszawa 2018

 

KLASA 7  SP

Podręczniki:

Świat w słowach i obrazach 7, W. Bobiński, WSiP, Warszawa 2017

Język polski, gramatyka i stylistyka 7, Z. Czarniecka-Radzik, WSiP, Warszawa 2017

English Class A2+, B. Hastings, S. McKinlay, A. Tkacz, Pearson , Warszawa 2017

Matematyka z plusem 7, Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka, GWO, Gdańsk 2018

Das ist Deutsch. Kompakt 7, J. Kamińska, Nowa Era, Warszawa 2017

Puls życia 7, M. Jefinow, Nowa Era, Warszawa 2017

Planeta Nowa 7, T. Malasz, M. Szubert, T. Rachwał, WSiP, Warszawa 2018

Chemia Nowej Ery 7, J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Nowa Era, Warszawa 2017

Świat fizyki 7, B. Sagnowska, M. Rozenbajger, R. Rozenbajger, D. Szot-Gawlik, M. Godlewska, Warszawa, Nowa Era 2017

Dziś i Jutro, I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Mackowska, T. Maćkowski, Nowa Era, Warszawa 2017

Lekcje muzyki 7, M. Gromek, G. Kilbach, Nowa Era, Warszawa 2017

Do dzieła! 7 M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak,  Nowa Era, Warszawa 2017

Spotykam Twoje słowo, red. Ks. M. Zając, Gaudium, Lublin

 

Ćwiczenia:

English Class A2+, B. Hastings, S. McKinlay, A. Tkacz, Pearson , Warszawa 2017

Matematyka z plusem 7, Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka, GWO, Gdańsk 2018

Das ist Deutsch. Kompakt 7, J. Kamińska, Nowa Era, Warszawa 2017

Puls życia 7, M. Jefinow, Nowa Era, Warszawa 2017

Planeta Nowa 7, T. Malasz, M. Szubert, T. Kachwał, Nowa Era, Warszawa 2018

 

KLASA 8  SP

Podręczniki

Świat w słowach i obrazach 8, W. Bobiński, WSiP, Warszawa 2018

Gramatyka i stylistyka 8, Z. Czarnicka-Radzik, WSiP, Warszawa 2018

Świat fizyki 8, B. Sagnowska, M. Rozenbajger, R. Rozenbajger, D. Szot-Gawlik, M. Godlewska, Warszawa, WSiP 2018

Repetytorium ósmoklasisty, M. Mann, S. Taylor-Knowles, Macmillan, Warszawa 2018

Matematyka z plusem 8, Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka, GWO, Gdańsk 2018

Chemia Nowej Ery 8, J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Nowa Era, Warszawa 2018

Planeta Nowa 8, T. Rachwał, D. Szczypiński, Warszawa Nowa Era 2018

Puls życia 8, B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas, Nowa Era Warszawa 2018

Historia wczoraj i dziś 8, R. Śniegocki, A. Zielińska, Nowa Era, Warszawa 2017

Dziś i jutro 8 , I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Mackowska, T. Maćkowski, Nowa Era, Warszawa 2017

Żyję i działam bezpiecznie 8, J. Słoma, Nowa Era Warszawa 2017

Das ist Deutsch. Kompakt 8, J. Kamińska, Nowa Era Warszawa 2018

Lubię to!8, G. Koba, Nowa Era, Warszawa 2018

Z Tobą idę przez życie , red. P. Mąkosy, Gaudium, Lublin

 

Ćwiczenia:

Repetytorium ósmoklasisty, M. Mann, S. Taylor-Knowles, Macmillan, Warszawa 2018

Matematyka z plusem 8, Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka, GWO, Gdańsk 2018

Puls życia 8, B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas, Nowa Era Warszawa 2018

Das ist Deutsch. Kompakt 8, J. Kamińska, Nowa Era, Warszawa 2018

Planeta Nowa 8, T. Rachwał, D. Szczypiński, Warszawa Nowa Era 2018

 

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Podręczniki

Uczymy się z Bratkiem.  Podręcznik. Edukacja wczesnoszkolna klasa 3 cz 1-4, G. Tamas, M. Rożyńska, Gdynia, Operon 2018

Uczymy się z Bratkiem.  Edukacja wczesnoszkolna.  Podręcznik. Matematyka  klasa 3 cz 1-2, G. Tamas, M. Rożyńska, Gdynia, Operon 2018

Ćwiczenia

Uczymy się z Bratkiem.  Edukacja wczesnoszkolna.  Zeszyt ćwiczeń,  klasa 3, G. Tamas, M. Rożyńska, Gdynia, Operon 2018 – zestaw