ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

26 czerwca 2020 roku zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. Był to trudny rok zarówno dla uczniów, rodziców jak i nauczycieli  ze względu na nauczanie zdalne spowodowane epidemią COVID-19. Nie mogliśmy zakończyć tego roku tradycyjną akademią oraz spotkaniem klas z wychowawcami w klasach. Świadectwa zostały wręczone uczniom podczas krótkich spotkań. Wyjątek stanowiły klasy 8a i 8b, które zgromadziły się na sali gimnastycznej, gdzie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Panie dyrektor M. Węgiel i C. Dworak oraz wychowawcy klas panie S. Pawlik i E. Wijas pożegnały absolwentów podsumowując czas spędzony w szkole i życząc im powodzenia w szkole ponadpodstawowej. Zachowano wszelkie zasady bezpieczeństwa.