LEKCJE PRZYRODY W TERENIE

Wiedzę przyrodniczą można przekazać podczas zajęć klasowo-lekcyjnych. Jednak to zajęcia w terenie stanowią dla uczniów najbardziej atrakcyjną formę nauczania-uczenia się. Zajęcia terenowe zajmują ważne miejsce w nowoczesnym systemie kształcenia. Są bogatym źródłem wiedzy o świecie, a więc są niezbędnym elementem w nauczaniu przyrody. Dzięki nim uczniowie w sposób aktywny zdobywają nowe informacje o otaczającej ich rzeczywistości.

Uczniowie klas 4 a i 4 b odbyli dwie lekcje przyrody  w terenie. Była to lekcja pt. „Jakimi sposobami określamy przyrodę i jak określamy kierunki geograficzne za pomocą kompasu  i gnomonu” oraz  „Obserwacja i pomiar składników pogody”. Na pierwszej z nich uczniowie podczas wycieczki do lasu wykorzystując przyrządy i pomoce przyrodnika  (lupę, lornetkę, mapę, taśmę mierniczą, lupę) obserwowali oddalone  od siebie obiekty, mierzyli grubość pnia drzewa, oglądali małe obiekty pod  lupą. Wspólnie za pomocą kompasu wyznaczaliśmy podstawowe kierunki geograficzne.

Na drugiej lekcji uczniowie obserwowali pogodę. Z wykorzystaniem wiatromierza i deszczomierza, który uczniowie wykonali samodzielnie określaliśmy kierunek wiatru, a także dokonaliśmy pomiarów deszczu. Patrząc w niebo uczniowie określili rodzaj zachmurzenia oraz odczytali temperaturę powietrza.