ECHA KONSTYTUCJI, TEJ TRZECIOMAJOWEJ…

29 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Święto Konstytucji 3 Maja. To wydarzenie historyczne sprzed ponad 230 lat miało ogromne znaczenie dla naszego kraju. 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Ustawa ta wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz dawała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Zmieniła ona zasady funkcjonowania władz państwowych, uregulowała prawa i obowiązki obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz zniosła liberum veto. Z tej okazji w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia, która przypomniała wszystkim obecnym to historyczne wydarzenie. W części artystycznej prowadzonej przez Oliwię Machnik i Karola Lekarczyka wzięli udział głównie uczniowie klasy 8a. W pięknych strojach krakowskich zaprezentowali się również młodsi uczniowie z klasy 3 Milena Loraj i Hubert Juras. Akademię uświetniły również występy solistów- Kamili Motyka, Jakuba Kacały i Jakuba Powroźnika oraz szkolnego chórku w składzie: Julia Kupiec, Weronika Kozioł, Maria Skrzek i Adriana Wójcik. Mogliśmy usłyszeć nie tylko Mazurka Dąbrowskiego, ale również piękny Hymn Konstytucji. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali również przejmujący utwór „Żeby Polska była Polską”. Odświętnie ubrani uczniowie byli szczególnie dumni w tym dniu, że są Polakami. Każdy z nich pamiętał, aby przygotować kotylion lub zabrać flagę. Na zakończenie wysłuchaliśmy utworu Marka Grechuty pt. ” Ojczyzna”. Dziękujemy Pani Barbarze Lupie, Pani Agnieszce Skrzek i Panu Wiesławowi Kwietniowi za przygotowanie uroczystości.