KLASOWY KONKURS KRASOMÓWCZY

4 maja 2022 r. w klasie 4a odbył się konkurs pięknego opowiadania legend i podań polskich. Przez kilkadziesiąt minut wspólnie przenieśliśmy się w czas niezwykły i cudowny, poznając mniej popularne fantastyczne opowieści o postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych. Komisja w składzie: Joanna Gwóźdź, Agnieszka Idziak i Elżbieta Wijas przyznała następujące miejsca:

I. Karolina Kaleta

II Wiktoria Gdowińska

III Ksawery Wiśniewski oraz Miłosz Pieróg

wyróżnienia: Nikola Błachaniec, Bartosz Fijał, Antoni Niemczura.

 

Gratulujemy wszystkim laureatom. Zostali nagrodzeni dyplomem okolicznościowym oraz oceną cząstkową z języka polskiego.