Egzamin na kartę rowerową

Na przełomie maja i czerwca 2017 r.  uczniowie klas IV przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Zgodnie z przepisami do egzaminu  przystąpili uczniowie, którzy ukończyli 10 lat oraz uzyskali pozytywną opinie rodziców i wychowawcy klasy.

Egzamin składał się z dwóch części:

I teoretycznej – sprawdzającej znajomość przepisów ruchu drogowego

II praktycznej – dotyczącej obsługi technicznej roweru oraz umiejętność jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

Test teoretyczny obejmował ogólne przepisy ruchu drogowego, zasady poruszania się na skrzyżowaniach oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego było pozytywne zaliczenie testu z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego. Część teoretyczną zaliczyło po 14 uczniów z klas IV a i IV b, którzy przystąpili do egzaminu praktycznego i ukończyli go z wynikiem pozytywnym.

Kartę rowerową w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali:

Klasa: 4 a

 1. Bąba Krystian
 2. Jopek Robert
 3. Kawa Tomasz
 4. Kijak Łucja
 5. Kochanek Patrycja
 6. Krechniak Bartosz
 7. Krechniak Wiktoria
 8. Kupiec Kamil
 9. Motyka Milena
 10. Nowak Jakub
 11. Pyzik Kacper
 12. Szeliga Jakub
 13. Wąż Adrian
 14. Zawiślak Karol

Klasa 4 b

 1. Burzec Marlena
 2. Doroż Karol
 3. Doroż Tomasz
 4. Frąc Łukasz
 5. Juras Julia
 6. Kogut Paulina
 7. Kupiec Bartłomiej
 8. Lipińska Aleksandra
 9. Machnik Paweł
 10. Molęda Kamila
 11. Seternus Szymon
 12. Woźniczka Martyna
 13. Zawiłowicz Konrad
 14. Zuzanna Zielińska