GALERIA RAJSKI OGRÓD

Galeria RAJSKI OGRÓD.

Prace plastyczne uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej w Radgoszczy, wykonane w ramach lekcji plastyki, pod kierunkiem mgr Celiny Dworak

 

Do galerii zostały wybrane prace ocenione celująco, bardzo dobrze lub dobrze. Poziom artystyczny jest zróżnicowany: od prostych kompozycji, niekiedy przykuwających uwagę jednym z elementów wyrazu plastycznego, np.: linią, kompozycją czy uzyskanymi barwami, aż do bardzo udanych, niemal mistrzowskich, rozmalowanych  brawurowo dzieł malarskich.

    Za każdym razem oceniając pracę ucznia, dodam wykonaną samodzielnie,  w zaciszu domowego, pandemicznego życia, doceniam cały ciąg przyczynowo- skutkowy. Począwszy od udziału w lekcji, analizy przykładów dzieł, rozgryzienia zadania, powstałych w umyśle ucznia obrazów, przez  organizowanie technicznego warsztatu, przygotowanie materiałów i narzędzi, aż po ten najważniejszy czas,  przelewanie, transponowanie za pomocą ręki i pędzla swojego konceptu, na kartkę papieru. Ten najważniejszy czas to uwalnianie swoich wyobrażeń, które nie zawsze pojawiają się w takiej postaci, jakiej życzyłby sobie autor, ale zawsze są jego integralną częścią,  indywidualną i mniej lub bardziej intymną.

    Staram się, aby docenić każdy z tych elementów działania ucznia i mam niesamowitą satysfakcję, jeżeli stworzony przez niego obraz jest udanym, takim właśnie wyjątkowym dziełem sztuki.

     Gratuluję Wam autorom prac, dzieciom i młodzieży, że podejmujecie artystyczną działalność, która sprawia Wam radość, frajdę, mocno Was angażuje, być może wycisza, jest przyjemnością, terapią, a może obowiązkiem, który chcecie dobrze wykonać. Z pewnością jest różnie, tak samo, jak różne są efekty Waszej pracy. Gratuluję tego, co jest równie wspaniałe, że  swoimi obrazami sprawiacie radość nam, odbiorcom.

    Zachęcam wszystkich do oglądania galerii Rajski ogród.

 

 

ZIMOWY ZACHÓD SŁOŃCA W GÓRACH  LUB  SAMOTNY TURYSTA

 

Praca malarska polegała na wykonaniu kompozycji na wybrany temat, z zastosowaniem akcentu barwnego, którego rolą jest ożywić obraz w wąskiej gamie barwnej plamą lub kilkoma małymi plamami barwy o temperaturze kontrastującej z całością. Wykonali ją uczniowie klas IV .

 

 

ARRAS Z MOIM MONOGRAMEM uczniów klas 5 

Zadanie to było trudne ze względu na połączenie trzech zagadnień: pierwsze z nich związane jest z arrasami, które uczniowie poznali w trakcie lekcji on-line. Szczególnie zwracałam uwagę na te, które miały kompozycję symetryczną, tematykę przyrodniczą i te arrasy, na których zamieszczony był monogram króla Zygmunta Augusta.

Drugie zagadnienie plastyczne, które uczeń powinien zastosować w swojej pracy to kompozycja symetryczna, a trzecie to swój własny, oryginalny monogram. Wszystko razem należało wykonać w technice wycinanki z papieru kolorowego.

Zadanie to wykonywali uczniowie klas 5.

 

ASAMBLAŻ I INSTALACJA W WYKONANIU UCZNIÓW KLASY 7

 

Są to techniki artystyczne z pogranicza malarstwa, grafiki, rzeźby i nowych mediów, powstałe odpowiednio w latach 50. i 70. XX w. Artyści dostrzegli potencjał zwykłych przedmiotów codziennych i wykorzystali je w swoich pracach. Powstawały wtedy obiekty dziwne i absurdalne, które w galerii traciły funkcję użytkową i zyskiwały nowe znaczenie, np. dzięki zagadkowemu tytułowi lub podpisowi autora.

Asamblaże i instalacje nie wyrażają ustalonych treści- każdy widz interpretuje je inaczej. Łączy znaczenia poszczególnych składników i własnych skojarzeń.

 

Zadanie polegało na wykonaniu asamblażu: kompozycji- obrazu z kilku niepotrzebnych przedmiotów, wybranych przez ucznia tak, aby stworzyć niecodzienną całość- zabawną, zagadkową. Należało  przygotować tło, przykleić przedmioty klejem lub przybić, przyszyć.  Można było to samo zadanie wykonać jako kompozycję przestrzenną.

 

 

BARWY CZYSTE PĘDZLEM CZWARTOKLASISTÓW

  Tęczowy ogród  to temat zadania plastycznego, wykonanego techniką malarską ( plakatówką lub akwarelą) do lekcji na temat dotyczący barw czystych. Praca ucznia jest niejako sprawdzianem, czy dobrze rozumie pojęcie barwy czyste, które poznał w trakcie lekcji online. Zadanie ucznia polegało na wykonaniu kompozycji z wyobraźni, na w/w temat, złożonej  z większej ilości elementów, w której zastosowane są ciekawie zestawione barwy podstawowe (żółta, niebieska i czerwona) i pochodne ( zielona, fioletowa i pomarańczowa). Ocenie podlegały : zastosowanie barw czystych, umiejętność uzyskiwania barw pochodnych, tworzenie kompozycji złożonej na podany temat, a także estetyka pracy. Prace wykonali uczniowie klas 4.

 

BARWY ZIMNE

 W deszczowej krainie.  Zadanie malarskie, polegało na wykonaniu oryginalnej kompozycji złożonej na w/w temat, z zastosowaniem  barw zimnych ( zielona, fioletowa, niebieska), a także na uzyskiwaniu odcieni barw zimnych ze zmieszania odpowiednich barw podstawowych. Prace wykonali uczniowie klas 4.

 

IMPRESJE ŚWIĄTECZNE uczniów klas IV i V

Impresje świąteczne to trzy rodzaje prac plastycznych związanych z tradycjami Świąt  Bożego Narodzenia: bombki z pasków papieru (kl. V), płaskie dekoracje- ozdabianie bombek dekoracjami rytmicznymi i symetrycznymi ( kl. IV), dekoracje płaskie- zimowe choinki ( kl. IV)

Celem tych działań jest znajomość tradycji świątecznych, ich kultywowanie, inspirowanie się tradycyjnymi ozdobami i tworzenie własnych. Wykonywanie prostych i złożonych ozdób świątecznych o zróżnicowanej kompozycji, kolorystyce, przemyślanej kompozycji i detalach.

Istotne jest także dokonywanie podziału pracy na etapy, planowanie kolejności czynności wykonywania tych ozdób i ich staranność.

Pojawiły się także przestrzenne dekoracje- bałwanki, które wykonane są jako zadnia dodatkowe.

 

 

IMPRESJE ZIMOWE CZWARTAKÓW

Zadanie to dało uczniom możliwość tworzenia prostych i złożonych kompozycji barwnych i graficznych o charakterze dekoracyjnym, a także możliwość posługiwania się rytmem i symetrią oraz wybranymi gamami kolorystycznymi, kojarzącymi się z zimą.

 

ANIOŁY NASZYCH ARTYSTÓW

To temat dekoracji choinkowej, przestrzennej, której  wykonanie miało także na celu znajomość tradycji świątecznych, ich kultywowanie, inspirowanie się naszymi tradycyjnymi ozdobami i tworzenie własnych. Wykonywanie prostych i złożonych ozdób świątecznych o zróżnicowanej, przemyślanej kompozycji, kolorystyce i detalach.

Istotne jest także dokonywanie podziału pracy na etapy: koncepcja projektu, planowanie kolejności czynności wykonywania tych ozdób i staranność wykonania, a w efekcie umieszczenie anioła na choince świątecznej i satysfakcja z własnoręcznie wykonanej ozdoby.

Szczególnie gratuluję tym autorom aniołów, którym udało się stworzyć anioła w ruchu, ponieważ taka była pierwotna koncepcja tego zadania. Było to trudne zadanie. Oceńcie sami, który anioły fruwają.