GMINNY NIEPODLEGŁOŚCIOWY KONKURS RECYTATORSKI

Biblioteka Publiczna w Radgoszczy zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Niepodległościowej Moja Ojczyzna. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych klas I- VIII z terenu gminy Radgoszcz. Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie: Wolak Elżbieta, Frąc Krystyna, Kmieć Wiesława, Jurczyk Edyta (GBP Mędrzechów). Jury oceniało występy uczestników według następujących kryteriów: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, zgodność tematyki utworu z charakterem konkursu, kulturę słowa, oryginalność interpretacji i ogólny wyraz artystyczny. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych. Poniżej sukcesy podopiecznych naszej szkoły, którzy drogą eliminacji reprezentowali placówkę w etapie gminnym.

Klasy I-III:                                           

I miejsce Julian Burek, 

II miejsce  Milena Wąż,

III miejsce  Milena Zawiłowicz

Wyróżnieni: Laura Węc i Milena Loraj

 

Klasy IV- VI:

I miejsce Tobiasz Machnik

III miejsce ex aequo Weronika Bielat i Julia Warias

 

Klasy VII- VIII:

I miejsce  Oliwia Machnik,

II miejsce Jagoda Kułaga

III miejsce  Julia Dudek

 Wyróżnienie otrzymał Wiktor Majka

 

Dla wszystkich biorących udział w konkursie został przygotowany poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Radgoszczy. Stowarzyszenie ufundowało także drobne nagrody dla wszystkich recytatorów. Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Radgoszczy.