Informacja w sprawie warunków przyznawania Stypendium Wójta Gminy Radgoszcz

W linku poniżej tekst Uchwały Nr XX/132/20 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Radgoszcz za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Radgoszcz

 

https://bip.malopolska.pl/ugradgoszcz,a,1801273,uchwala-nr-xx13220-rady-gminy-radgoszcz-z-dnia-30-lipca-2020-r-w-sprawie-zmiany-regulaminu-przyznawa.html