WAŻNE! WPŁATY ZA POSIŁKI!!!

Bardzo proszę Rodziców wszystkich dzieci korzystających z posiłków szkolnych o wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca br. 

O wysokości wpłat informuje Intendent. Ogólna wpłata za czerwiec dzieci ze szkoły podstawowej to 65 zł.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Węgiel