Julia Kupiec wyróżniona na VI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej

13 i 14 października odbył się VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki I Pieśni Religijnej „Miłosierdzie wyśpiewać chcę”. Festiwal odbył się w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie. Konkurs cieszy się rekordową I rosnącą co roku popularnością. Po dwóch dniach przesłuchań na scenie zaprezentowało się ponad 600 osób występujących solo bądź zespołowo. Wzięli w nim udział nie tylko uczestnicy z Polski, ale także z Białorusi I Ukrainy .W tym Konkursie brała też udział Julia Kupiec z klasy 1 szkoły podstawowej w Radgoszczy. Swoim śpiewem została nagrodzona wyróżnieniem. Solistów I zespoły oceniało jury: przewodniczący Ks.prof.dr hab Andrzej Zając, muzykolog, pedagog, dyrygent chóralny I profesor sztuk muzycznych, Marcin Wróbel,dyrygent I śpiewak Filharmonii Krakowskiej oraz Marcin Sobczyk, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa.