MAŁY TEATR -DUŻE EMOCJE – SUKCES NA PRZEGLĄDZIE BAJDUREK

Dosłownie! Tak dosłownie można ująć występ zespołu TEATRAŁKI, w którego skład wchodzą pierwszoklasiści z naszego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radgoszczy. Mali aktorzy, ale dostarczyli dużo emocji sobie, swoim opiekunkom i rodzicom. A wszystko zaczęło się jeszcze w ubiegłym roku szkolnym, kiedy byli w zerówce. Na swój warsztat teatralny wzięli spektakl ,,Calineczka”, oparty na motywach baśni Ch. H. Andersena. Niestety, pandemia przerwała prace nad scenariuszem. Do teatralnego tematu powrócili w październiku ubiegłego roku i szczęście znowu nie sprzyjało przedsięwzięciu. Z powodu zdalnego nauczania trzeba było zawiesić próby. Klasa I b to jednak wytrwali aktorzy i nie zrażają się przeciwnościami. Spotykając się w małych grupkach, codziennie ćwiczyli małe fragmenty przedstawienia, by potem scalić je w całość, po powrocie do nauki stacjonarnej. Efektem tych prac było nagranie całości i przesłanie na Regionalne Przeglądy Teatralne on – line. Z powodu pandemii tegoroczne zmagania sceniczne odbyły się w takiej postaci. Zespół TEATRAŁKI został zauważony podczas przeglądu TEATRALNE LUSTRA w Brzesku, gdzie został laureatem LUSTRZANEGO ODBICIA. Jednak najwięcej emocji przyniosła nominacja dla zespołu do występu w finale 36. BAJDURKA w Nowym Sączu. Przegląd odbył się stacjonarnie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 15 czerwca na deskach nowosądeckiego SOKOŁA „TEATRAŁKI” zaprezentowały spektakl ,,Calineczka”, za który zebrały pozytywne recenzje oraz nagrodę. Jury było zachwycone małymi aktorami, ich swobodą i pewnością siebie na scenie, tym bardziej, że zespół stanowią wszyscy uczniowie jednej klasy. Mimo, iż charakteryzują ich różne umiejętności i możliwości, to ogromne zaangażowanie zostało dostrzeżone u wszystkich. Dużym atutem zespołu okazały się umiejętności wokalne i potencjał muzyczny, który w nich drzemie. Doceniona została scenografia i barwne kostiumy. Taki wpis można przeczytać w protokole komisji konkursowej, która postanowiła nagrodzić „Grupę Teatralną TEATRAŁKI ze Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy za wiele barw piękna plastycznego, muzycznego i aktorskiego w spektaklu pt. „Calineczka””. Po udanych występach liczymy jeszcze na publiczność, bowiem jesienią odbędzie się głosowanie online, w którym to wszyscy mieszkańcy Radgoszczy będą mogli oddać głos na naszych Małych-Wielkich Aktorów. Dzieciaki „zachłysnęły się” teatrem i po wakacyjnej przerwie planują kolejny spektakl. Przedsięwzięcie teatralne przygotowane zostało bacznym pod okiem i wielką wrażliwością pani wychowawczyni, Bogusławy Witaszek, przy muzycznej współpracy rozśpiewanej bibliotekarki pani Joanny Gwóźdź.