NASI UCZNIOWIE STYPENDYSTAMI  FUNDACJI CORDARE

3 września w budynku Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość rozdania stypendiów Fundacji CORDARE na rok szkolny i akademicki 2018/19. Stypendia przyznawane są osobom o szczególnych uzdolnieniach i osiągnięciach. Cieszy fakt, że wśród stypendystów, tak licznie,  są nasi uczniowie: Milena Motyka, Oliwia Zielińska, Wiktoria Wąż i Karol Kubek, a także absolwenci: Natalia Mazur, Sylwia Podosek, Justyna Sołtys i Przemysław Błocho. Listy gratulacyjne dla stypendystów i instytucji wręczali przedstawiciele zarządu i rady Fundacji  w osobach: ks. Roberta Biela, Jana Kiełbasy, Roberta Jachyma i Małgorzaty Orawskiej. Obecni byli także: burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Marek Kopia, ks. prałat Stanisław Cyran, dyrektorowie szkół i nauczyciele stypendystów oraz rodzice i bliscy wyróżnionych. Naszych stypendystów oprócz rodziców wspierały i dumnie brawa biły panie dyrektor Małgorzata Węgiel i Celina Dworak.