Prosimy o wsparcie i oddawanie głosów na nasz projekt: „My też możemy programować!”

Formularze do glosowania  dostępne: w bibliotece i  sekretariacie szkoły w Radgoszczy

My też możemy programować – zajęcia z robotyki dla mieszkańców subregionu tarnowskiego.
Zadanie ma na celu wzbudzenie zainteresowań programowaniem – robotyką. Zakłada realizację warsztatów z robotyki dla dzieci, rodziców i/lub dziadków z subregionu tarnowskiego. Zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem edukacyjnej technologii Lego WeDo 2.0 (dla dzieci w wieku do lat 10) oraz Lego Mindstorms EV3 (dla dzieci w wieku 10 – 16 lat). Zajęcia te, to nie tylko świetna zabawa, ale również zachęta do logicznego i analitycznego myślenia, rozwijania zainteresowań w kierunku przedmiotów ścisłych, nauki programowania oraz trening intelektualny dla dziecka. Uczestnicy warsztatów budują roboty z wykorzystaniem podręcznika lub instrukcji, po skonstruowaniu robota programują go na komputerach zgodnie z wcześniej założoną funkcjonalnością. Zajęcia pozwalają odkrywać fascynujący świat nauki, uczą kreatywności, wyobraźni przestrzennej i intuicji technicznej. Realizacja takich zajęć wymaga posiadania dość drogiego sprzętu, dlatego zajęcia tego typu realizowane są w dużych miastach, mieszkańcy małych miejscowości mają utrudniony dostęp do takich ciekawych zajęć. Zadanie przyczyni się do rozwiązania głównego problemu jakim jest niska dostępność zajęć z edukacji nieformalnej w małych miejscowościach. Zajęcia realizowane będą przy Szkołach Podstawowych w Wietrzychowicach, Szczurowej, Nieczajnie Górnej i Radgoszczy.