OGŁOSZENIE DODATKOWEGO NABORU DZIECI NIEPRZYJĘTYCH, BĘDĄCYCH NA LIŚCIE OCZEKUJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zarządzenie nr 10/2022/23

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy

w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru dzieci nieprzyjętych, będących na liście oczekujących do przedszkola na rok szkolny 2023/24.

Na podstawie Zarządzenia nr 3/2023 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 12 stycznia 2023 r. ustalam harmonogramu czynności w dodatkowym postępowaniu rekrutacyjnym:

20.03.2023 r. do 24.03. 2023 r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola,

27.03 – 30 03.2023 r. – weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków,

31.03.2023r. – ustalenie wyników i podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych.

Powołuję komisję rekrutacyjna w składzie:

  1. Celina Dworak – przewodniczący
  2. Agnieszka Golemo – zastępca
  3. Katarzyna Flis – członek Komisji
  4. Anna Gmyr-Noga – nauczyciel, członek komisji
  5. Alicja Błocho – przedstawiciel rodziców

REKRUTACJA!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy informuje, że na podstawie pisma  Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 14 marca 2023r. ustala harmonogram czynności w dodatkowym postępowaniu rekrutacyjnym:

  • 03 – 24.03.2023 r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola;
  • 03 – 30.03.2023 r. – weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków,
  • 31. 03.2023r. – ustalenie wyników i podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych.

Dokumenty rekrutacyjne dzieci, które nie brały udziału w pierwszej rekrutacji należy składać w sekretariacie ZSP w Radgoszczy pl. Św. Kazimierza 10 do dnia 24 marca 2023r.

Prosimy również o przemyślenie deklaracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, ponieważ wpisane godziny będą wiążące do opłat za pobyt w przedszkolu (powyżej 5 godzin).