Pomoc psychologiczno -pedagogiczna

Informujemy, iż utworzyliśmy skrzynkę pocztową o adresie: 
 
pomocpsychped.spradgoszcz@gmail.com
 
dla wszystkich (uczniów, rodziców, nauczycieli) potrzebujących wsparcia emocjonalnego i psychicznego  w radzeniu sobie z nową rzeczywistością, trudnym czasem kwarantanny oraz  społecznej izolacji.
Niewątpliwie ma to wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży,  rodzi nowe problemy i potrzeby. Porad udzielać będzie:
 
psycholog Anna Kijak 
oraz pedagog Andżelika Antosz-Barabasz. 
 
 
 

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół
i przedszkoli  w Powiecie Dąbrowskim

 

      Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z pracownikami informuje Państwa, że w obliczu ogłoszonego w Polsce stanu epidemii związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poradnia udziela wsparcia, pomocy,instruktażu.                                                                                                       Poradnia realizuje swoje zadania w następującej formie:

1.Udziela dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej drogą telefoniczną (telefon stacjonarny 14 642 27 11, telefony do poszczególnych pracowników podawane będą w sekretariacie poradni w Dąbrowie Tarnowskiej) Powyższe działania będą mieć charakter porad, konsultacji, wsparcia, działalności informacyjnej, udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci, uczniów.

  1. Opracowuje materiały instruktażowe dotyczące zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć z zakresu TUS (trening umiejętności społecznych).
  2. Pracownicy pedagogiczni pełnią dyżur w poradni. Podczas dyżurów będą udzielać wsparcia potrzebującym rodzicom, uczniom, będą wspierać dzieci w trudnej sytuacji.
  3. Prowadzi edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży (zamieszczanie artykułów na stronie internetowej, udostępnianie materiałów rodzicom, nauczycielom).

       W tym bardzo trudnym okresie zadbajmy o bezpieczeństwo swoich najbliższych, pomagajmy sobie, wspierajmy się.

       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej służy pomocą każdemu.

Pracujemy w Dąbrowie Tarnowskiej codziennie od g. 8:00-16:00

                   

                                                                                

Kontakt z poradnią

14 642 27 11 – Dąbrowa Tarnowska

666 879 824 – bezpośredni telefon do dyrektora poradni

e-mail pppdabrowa@interia.pl

 

Ważne jest, aby wszyscy mieli świadomość, że nie jesteśmy sami.