Przemarsz

TRZEBA CHODZIĆ Z ODBLASKAMI, BY NIE ZGINĄĆ POD KOŁAMI – ODBLASKOWY PRZEMARSZ

25 października uczniowie radgoskiej podstawówki wraz z opiekunami wyszli na ulice Radgoszczy, by zachęcać do posiadania elementów odblaskowych po zmierzchu.
Radośnie wykrzykiwali hasła:
Bądź widoczny – daj szanse kierowcy!
Noś odblaski- ratuj życie!
Bądź widoczny- bądź bezpieczny!
Trzeba chodzić z odblaskami, by nie zginąć pod kołami!
Nad bezpieczeństwem maszerujących czuwali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy!!!
https://www.youtube.com/watch?v=aAvjsS5LCA0