Regulamin konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Regulamin konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy. Konkurs przeprowadzany jest w ramach Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa szkoła”.
2. Konkurs rozpoczyna się 27.09.2016 r. i trwać będzie do 05.10.2016 r.
3. Celem konkursu jest:
– poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa,
– propagowanie pozytywnych zachowań,
– kształtowanie postawy obywatelskiej,
– wyrabianie pozytywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży w kwestii bezpieczeństwa
– uświadomienie występujących zagrożeń i umiejętne rozpoznawanie ich przez dzieci i młodzież.
4. Konkurs przeznaczony jest dla klas 4-6 Szkoły Podstawowej. Każda klasa wykonuje 1-2 plakatów.
5. Prace należy składać do dnia 05.010.2016 r. do p. Joanny Burek, Doroty Wiercioch i Joanny Gwóźdź.
6. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbędzie się dnia 07.10.2016 r.
7. Uczestnicy konkursu, którzy otrzymają nagrody zezwalają Organizatorowi na opublikowanie nagrodzonych prac na stronie internetowe

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną płaską, wykonaną w formacie A4, lub A3,techniką dowolną.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.