ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W dniu 26.04.2019 świętowaliśmy kolejną rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wydarzenie to jest wpisane w coroczny kalendarz uroczystości naszej Szkoły, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę
i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. Uczniowie zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3-Maja, przedstawili inscenizacje, wiersze i pieśni patriotyczne. Dzięki takim uroczystościom kształtujemy postawy patriotyczne, wychowanie w polskości oraz przygotowanie do życia w demokratycznym państwie. Przybliżamy również fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież.