SZKOLNY GANG SŁODZIAKÓW W RADGOSZCZY

Od połowy września w szkolnej bibliotece można spotkać SŁODZIAKI, a to za sprawą projektu SZKOLNE PRZYGODY GANGU SŁODZIAKÓW. Rozdane zostały dzieciakom z klas I-III SP oraz oddziałów przedszkolnych uczęszczających do szkoły,  Dzienniczki postępów czytania, w których rodzice po wspólnym czytaniu z dziećmi potwierdzają ten fakt podpisem, zaś dzieciaki otrzymują naklejkowe słodziaki.  Projekt ma na celu propagowanie głośnego czytania, które jest istotne dla rozwoju dzieci. Akcja czytelnicza, podobnie jak w roku ubiegłym, trwać będzie przez 21 dni. Oddziały klasowe mobilizują się do czytania, gdyż klasa, która dostarczy komplet dzienniczków czytelniczych do szkolnej biblioteki będzie miała pierwszeństwo wyboru nagrody-pluszaka.  Działanie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieciaków. Także rodzice angażują się we wspólne czytanie i razem z pociechami wybierają książki w szkolnej bibliotece.  Na dodatkowych zajęciach z wychowawcami powstają recyklingowe postacie książkowych Słodziaków, które finalnie tworzyć będą scenerię do wspólnych obchodów Dnia Głośnego Czytania.