VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI „BEZPIECZNIE NA WSI- NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE”

Celem konkursu ogłoszonego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego było promowanie wśród uczniów  szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Etap szkolny tegoż konkursu został zorganizowany w podanym terminie, wpłynęło 93 prace. Komisja wybrała 14 prac w trzech kategoriach wiekowych, które  na etapie powiatowym zostały nagrodzone.

Autorzy prac:

Wąż Weronika kl. III

Szarek Bartosz kl. III

Kacała Sylwia kl. III

Majka Wiktor kl. III

Grabowski Oliwier kl. III

Grabowski Adrian kl. III

Woźniczka Martyna kl. V

Juras Julia kl.V

Tattoli Alessio kl. V

Doroż Tomasz kl. V

Wójcik Mateusz kl.V

Doroż Weronika kl. VII