EGZAMIN GIMNAZJALNY

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Uprzejmie informuję, iż Egzamin Gimnazjalny  w naszej szkole odbywać będzie się planowo.

Prosimy uczniów o wstawienie się do szkoły najpóźniej do godz. 8.30 i zabranie ze sobą legitymacji szkolnej i niezbędnych przyborów.

Godziny dowozów i odwozów nie uległy zmianie.

 

Dyrektor szkoły

Małgorzata Węgiel