TYDZIEŃ 2 – WYTYCZNE DO PRACY W DOMU NA CZAS KWARANTANNY !!!

 

TYDZIEŃ 2 

Drodzy Rodzice i Uczniowie! 

Przeznaczcie czas kwarantanny na pożytecznie spędzone dni nauki w domu. Czytajcie lektury, doskonalcie rachunek pamięciowy, utrwalajcie zasady poprawnej pisowni. Uczniowie klas starszych!!! Wykonujcie działania matematyczne, sięgnijcie po lektury, powtórzcie czasy w językach obcych. Wykorzystajcie ten czas na utrwalenie zdobytej wiedzy i nadrobienie zaległości w nauce!!!

 

ÓSMOKLASIŚCI!!!

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są testy ósmoklasistów (Rano pojawi się arkusz, samodzielnie go wykonajcie, zaś po południu na tejże stronie będą pojawiać się odpowiedzi). Wykorzystajcie czas kwarantanny i przeznaczcie go na powtórki!Solidnie się do niego przygotujcie.

 

Nauczyciele matematyki (p. Anna Fido i p. Barbara Lupa)  zapraszają  do rozwiązywania testów. Skorzystajcie z zadań zamieszczonych na stronie:

 
 

POZOSTALI UCZNIOWIE  zobowiązani są do samodzielnego uczenia się w domu i pobierania ćwiczeń ze strony:

www.zdalnelekcje.gov.pl

 

Poniżej sprecyzowane informacje od nauczycieli, które sukcesywnie będą uzupełniane. Proszę śledzić stronę. 

Klasy 1 – p. Urszula Koziarska i p. Edyta Białas

Zachęcają do ćwiczeń matematycznych w zakresie do 20 oraz wykonywania dodatkowych ćwiczeń PISANIE, LICZENIE i CZYTANIE. 

 

Klasy 3 – p. Aurelia Jaje i p. Grażyna Kogut 

Panie zachęcają swoich wychowanków do wyćwiczenia płynnego czytania, korzystając z zasobów domowych biblioteczek. 

 

Klasa 3bp. Aurelia Jaje

Nowość od p. Aurelii Jaje

Przeczytać tekst s. 60 i 61. Przepisać do zeszytu 5 zdań (ostatnich) ze str. 61. (Proszę napisać datę). Matematyka s. 30 ćw. 1.

 

Bardzo proszę by uczniowie wykonali zadania z matematyki na stronie 29. Z języka polskiego przeczytać ze zrozumieniem teksty str.58 i 59;  wykonać ćwiczenia str. 55 i 56.

 

Pani Elżbieta Wijas do swoich uczniów: 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Proszę uczniów, aby powtórzyli sobie opracowane rozdziały: Życie społeczne, Prawo i prawa człowieka, Społeczność lokalna i regionalna oraz Wspólnota narodowa. Z rozdziału Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej należy przypomnieć sobie trzy pierwsze tematy (do tematu Sejm i senat włącznie). Na końcu każdego rozdziału znajduje się podsumowanie oraz test.

Ponadto proszę, aby uczniowie śledzili bieżące wydarzenia (w telewizji, internecie oraz prasie)

 

JĘZYK NIEMIECKI

Klasa 7a/b – uczniowie powinni powtórzyć i utrwalić: nazwy państw i języków, słownictwo dotyczące szkoły (przybory i przedmioty szkolne), rodziny, zwierząt domowych, przymiotniki służące do opisu wyglądu i charakteru oraz zwroty związane z hobby.  Proszę również o przypomnienie sobie zasad odmiany oraz form osobowych czasowników regularnych oraz poznanych czasowników nieregularnych. Proszę o uzupełnienie ewentualnych braków w zeszycie ćwiczeń!

 

Klasa 8a/b – uczniowie powinni powtórzyć i utrwalić nazwy codziennych czynności oraz obowiązków domowych. Ponadto należy utrwalać odmianę czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym. Uzupełnijcie ewentualne braki w zeszycie ćwiczeń!

 

Pani MARIA BURZEC- dla swoich uczniów – Język polski!!!

   

Zadania do wykonania w terminie  23.03 – 27.03. 2020r.

 KLASA 4A

 1. Temat: Czego dowiadujemy się z treści utworu „O czasach Zygmunta Augusta”?

Przeczytaj tekst „Głowy wawelskie” M. Kruger str. 199, a nastepnie wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2 str. 201 i ćw. 4 str. 201

 1. Temat: Poznajemy balladę A. Mickiewicza „Pani Twardowska”.

– zapoznaj się z informacjami o Adamie Mickiewiczu (oś czasu, Kilka słów o…, str. 210-211)

– przeczytaj  balladę „Pani Twardowska” str. 204 ( w razie niezrozumienia treści przeczytaj ponownie!)

– określ czas i miejsce zdarzeń oraz postacie występujące w utworze

– napisz plan wydarzeń

– obejrzyj film animowany „Pani Twardowska” (w Internecie) .

– naucz się opowiadać treść ballady.

 

 1. Temat : Raz-dwa-trzy. O rytmie.

– wykonaj ćwiczenie 11 str. 208.

– odpowiedz na pytanie : Dlaczego ballada „Pani Twardowska” jest utworem rytmicznym?

– narysuj w zeszycie dowolną kompozycję rytmiczną.

 

KLASA 5B

 1. Temat: Radość ze świata, który nas otacza.

– zapoznaj się z treścią utworu Franciszka Karpińskiego „Pieśń poranna”, możesz też wysłuchać w Internecie.

– przypomnij sobie cechy hymnu – pisemnie wyjaśnij pojęcie HYMN

– wykonaj  pisemnie ćw . 2, 3, 4 pod tekstem.

 

 1. Temat: Przyimek stoi przy imieniu.

–  wykonaj ćw. 1 str. 198 ustnie.

– zapoznaj się z treścią rubryki „Zapamiętaj” str. 198-199, przepisz je do zeszytu.

– Wykonaj ćwiczenie 5 str. 199 w formie tabeli.

 

 1. Temat: Na pewno czy na niby? – pisownia wyrażeń przyimkowych i przyimków złożonych.

 

– Zapoznaj się z treścią tekstu „Dziwna wizyta” Agnieszki Frączek, str. 201.

– wykonaj ustnie ćw. 1 str. 202

– przepisz i naucz się treści rubryki „Zapamiętaj” str. 202 dotyczącej pisowni wyrażeń przyimkowych.

– wykonaj ćw. 5, str 203 (przepisz przyimki złożone i zapisz zdania).

– wykonaj pisemnie ćw 6, str. 203.

 

KLASA 6A

1.Temat : Od tekstu do przedstawienia.

– Przeczytaj tekst Teatrzyk „Zielona Gęś” i obejrzyj „Straszną rozmowę Gżegżółki z Duchem” w wykonaniu kabaretu Potem na YouTube.

–  wykonaj ćw 1, 2 ustnie.

– przypomnij ,co to jest tekst główny i  tekst poboczny, a następnie wypisz przykłady z utworu.

– wykonaj ćw. 5 pisemnie.

 

 1. Temat : Marzenia o superbohaterach.

– przypomnij sobie znanych ci superbohaterów filmowych i komiksowych.

– zapoznaj się z mitem o Heraklesie (Internet)

– określ wady i zalety bohatera (Heraklesa)

– wypisz 12 prac Heraklesa.

– wyjaśnij mitologiczne związki frazeologiczne: stajnia Augiasza, koszula Dejaniry, urwać łeb Hydrze (wykorzystaj internet) i zapamietaj je.

 

3.Temat : W jakiej postaci występują czasowniki?

–  materiał str 207-209,

– wykonaj  ćw.  1-3 ustnie i  pisemnie ćw. 4

– nauczyć się :”Już to wiem” str. 207 i „Zapamiętaj” str. 207

 

KLASA 7A

1.Temat : Jak dziki zwierz przyszło Nieszczęście do człowieka. – C.K. Norwid „Fatum”

– zapoznaj się z biografią C. K. Norwida; napisz krótką notkę biograficzną

– dokładnie przeczytaj wiersz „Fatum”, zapoznaj się z przypisami

– wymień postacie w wierszu; dokonaj ich charakterystyki (kim jest, jak się zachowuje)

– spróbuj określić problematykę i przesłanie wiersza.

– zwróć uwagę na środki stylistyczne, wypiszje:

neologizm (wyraz nowo powstały)…………………………..

epitety…………………………………………………………………..

powtórzenie………………………………………………………….

 

2.Temat: „Mały Książę” Antoine de Saint-Exupery’ego – opowiastka dla dzieci czy mądra baśń?

– Sprawdź czy dobrze zapamietałeś treść lektury. (www.quizme.pl lub www.memorizer.pl)

– odpowiedz pisemnie na pytania:

 1. Czego mały Książę dowiedział się o dorosłych w trakcie swojej wędrówki?
 2. Jaką rolę w życiu Małego Księcia odegrał Lis?
 3. Dlaczego Mały Książę podjął decyzję o powrocie na planetę B-612?
 4. Przypomnij , co to jest sentencja; wypisz 5 przykładów z lektury.

 

 1. Gramatyka

–  jeśli w dalszym ciągu masz problem z określeniem części mowy i zdania, uzupełnij wiadomości (na pewno ułatwi to przyswajanie dalszych wiadomości zarówno gramatycznych jak i ortograficznych)

– powtarzaj rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie,podręcznik str 31-41.

                                                                                  

P. Jacek Dworak – FIZYKA 

Uczniowie klas 7 i 8, nie zapominajcie o fizyce.
Zgodnie z planem lekcji będę zamieszczał nowe informacje. Poniżej podaję linki do udostępnionych folderów:

Klasa 4b – język polski – p. Joanna Gwóźdź

Uczniowie od poniedziałku, 22.03.2020 na grupę utworzoną z rodzicami otrzymują lekcje, zgodnie z tygodniowym planem zajęć. 

 

JĘZYK ANGIELSKI – p. Agnieszka Machnik 

 

Wytyczne do pracy 22 marzec 2020

Klasa 1b

Kończy zadania z rozdziału nr 6 w podręczniku pracując z nagraniami dostępnymi online str 44-51 oraz z zeszytu ćwiczeń str 44-51 oraz 81-82.

Klasy 3a i 3b

Kończy zadania w podręczniku str 44-51 pracując z nagraniami online oraz wykonuje zadania z zeszytu ćwiczeń str 42-49 oraz 76.

Klasy 4a i 4b

Analizują z podręcznika str 80-89 czyli cały unit 6 a następnie wykonują zadania z zeszytu ćwiczeń str 50-57.

Klasy 5 i 6

Realizują systematycznie materiał z rozdziału 6 zarówno z podręcznika jak i z zeszytu ćwiczeń.

 

Język niemiecki (B.Bator)

Klasa 8a8b: Proszę odrobić lekcję zgodnie z poleceniami. Poniżej materiały do pobrania, czyli linki i zadania do wykonania. Czas nadsyłania rozwiązanych zadań: od 24.03.2020 (wtorek) do 25.03.2020 (środa) do godziny 10:00.

Rozwiązania (podpisane) proszę przesłać na maila:

bogbat213@gmail.com

Proszę również mieć na uwadze, że test, który miał być pisany 13 marca 2020 będzie przeprowadzony w późniejszym terminie. Termin ten będzie niebawem ustalony.

Proszę o sumienne i obowiązkowe podejście do lekcji. 

Do lekcji 2 załączniki poniżej . 

 

 

 

GEOGRAFIA – p. Marta Kochan 

Drodzy Uczniowie

Czas poszerzyć wiadomości i umiejętności geograficzne. Zapraszam wszystkich do samodzielnej pracy z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń. Życzę przyjemnej lektury i sprawnego rozwiązania poleconych zadań.

 1. Kochan
 2. III. 2020r (wtorek)

Klasa V a

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu „Krajobrazy Polski”

Proszę przeczytać PODSUMOWANIE z podręcznika str. 82, a następnie rozwiązać sobie zadania 1 – 6 ze str. 83 i 84. Tych zadań nie trzeba nigdzie zapisywać.

Następnie rozwiązujecie i zapisujecie w zeszycie ćwiczeń zad. 1 – 5 ze str. 50-51.

 

Klasa VII a

Temat: Gospodarka morska

Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika str. 142 -144 proszę rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zad. 1 – 4 ze str. 88 – 89.

 

Klasa VII b

Temat: Produkcja zwierzęca w Polsce

Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika str. 131 – 133 proszę rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zad. 1 – 2 ze str. 82.

 1. III. 2020r (czwartek)

Klasa V b

Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe

Proszę przeczytać o strefach klimatycznych i krajobrazowych z podręcznika str. 108 – 112, a następnie rozwiązać w zeszycie ćwiczeń  zadania 1 – 5 ze str. 65 i 66.

Część dodatkowa (nieobowiązkowa)

Wszystkich chętnych i zainteresowanych tym tematem  zapraszam do zapoznania się z materiałami z internetu:

https://epodreczniki.pl/a/strefy-krajobrazowe-ziemi/DZKvqHZK2#iKuP60MMCo_d5e111-      tutaj jest wszystko o strefach klimatycznych

https://epodreczniki.pl/a/przeglad-stref-krajobrazowych-ziemi/DATn9FzVG       tutaj warto skorzystać z  audiobooka i posłuchać na temat: „Przegląd stref krajobrazowych Ziemi”

Na obu tych stronach, na końcu znajdują się zadania ćwiczeniowe. Warto sprawdzić swoją wiedzę po przeczytaniu wszystkich materiałów.

 

Klasa VI a

Temat: Rolnictwo Danii i Węgier

Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika str. 96 – 103 proszę rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zad. 2 – 6 ze str. 65 – 67.

 

Klasa VI b

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu „Środowisko przyrodnicze i ludność Europy”

Proszę przeczytać PODSUMOWANIE z podręcznika str. 91 – 92, a następnie rozwiązać sobie zadania z następnych stron (tych zadań nie trzeba nigdzie zapisywać).

Pisemnie w zeszycie ćwiczeń wykonujecie zad. 1 – 6 ze str. 62 – 64.

 

Klasa VII a

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu „Rolnictwo i przemysł Polski”

Proszę przeczytać PODSUMOWANIE z podręcznika str. 161, a następnie rozwiązać sobie zadania 1 – 6 ze str. 162. (tych zadań nie trzeba nigdzie zapisywać).

Rozwiązujecie również i zapisujecie w zeszycie ćwiczeń zad. 1 – 4  ze str. 90 – 91.

 

Klasa VII b

Temat: Zmiany w polskim przemyśle

Zapoznajecie się z materiałem z podręcznika str. 134 – 137, po czym rozwiązujecie w zeszycie ćwiczeń zad. 1 – 4 ze str. 84 – 85.

Część dodatkowa (nieobowiązkowa)

Wszystkich chętnych i zainteresowanych tym tematem  zapraszam do zapoznania się z materiałami dostępnymi w internecie:  https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski-po-1989-roku/DCxhPNPqN

– tutaj warto skorzystać z audiobooka – temat: „Zmiany w przemyśle Polski po 1989 roku”.

Na końcu znajdują się zadania ćwiczeniowe. Warto sprawdzić swoją wiedzę po przeczytaniu wszystkich materiałów.

 

Klasa VIII a

Temat: W Amazonii

 

Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika str. 116 – 121 proszę rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zad. 1 – 6 ze str. 53 – 55.

 

Klasa VIII b

Temat: Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.

Proszę o zapoznanie się z materiałem w podręczniku str. 132 – 137 oraz rozwiązanie w zeszycie ćwiczeń zad. 1 – 5 ze str. 63 – 65.

Proszę również przygotować sobie zad. 3 z podręcznika ze str. 137 – to zadanie będzie na ocenę. W późniejszym czasie podam w jaki sposób mi je odeślecie.

 

 

 

 

Pani Anna Fido 

Zapraszam wszystkich moich uczniów klasy 5, 6 i 8 do zapoznania się z treściami do opracowania przez okres kwarantanny. 
 
kl8
kl 6
kl 5 

 

Przyroda -p. Agnieszka Skrzek

Klasa 4 a i b. Czytać, utrwalać i powtarzać tematy z całego IV rozdziału, łącznie z ostatnimi nowymi tematami do strony 112. W zeszytach ćwiczeń wykonać zadania do str.72

 

Język niemiecki- p. Agnieszka Skrzek

Klasa 7 a i b. 
1. Proszę opisać swoją przyjaciółkę lub przyjaciela- zeszyt ćwiczeń str. 39 Zad 8 (min. 12 zdań)
2. Wykonaj zadania w zeszytach ćwiczeń na stronach 48 i 49. 
3. Powtarzać i utrwalać słownictwo -Podręcznik str.44 i zeszyt ćwiczeń str. 46

Matematyka – p. Dorota Wiercioch

Zachęcam uczniów do rozwiązywania zadań utrwalających poznany materiał

Klasa 4b

 1. Obecnie realizujemy w klasie czwartej dział „Ułamki zwykłe”. Proszę o utrwalenie poznanych wiadomości poprzez wykonywanie testów ze strony https://www.matzoo.pl/

https://www.matzoo.pl/klasa4/ulamki_21_417

https://www.matzoo.pl/klasa4/ulamki-na-osi-liczbowej_21_583

https://www.matzoo.pl/klasa4/sekundy-minuty-godziny_21_574.html oraz

https://gwo.pl/strony/2432/seo_link:materialy-strefa-ucznia-4sp (testy utrwalające poznany materiał)

 

 1. Zachęcam również do zapoznania się z materiałem umieszczonym na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty3

 

Klasa 5ab

 1. W klasie piątej realizujemy dział „Ułamki dziesiętne” Proszę o rozwiązanie i zapisanie w zeszycie zadań z podręcznika str. 254 zad 72-76
 2. Zachęcam również do rozwiązywania testów:

https://www.matzoo.pl/klasa5/zamiana-ulamkow-zwyklych-na-dziesietne_32_80.html

https://www.matzoo.pl/klasa5/zamiana-ulamkow-dziesietnych-na-zwykle_32_179.html

oraz

https://gwo.pl/strony/2438/seo_link:materialy-strefa-ucznia-5sp (testy utrwalające poznany materiał)

 

 1. Zachęcam również do zapoznania się z materiałem umieszczonym na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty4

 

Klasa 6ab

 1. Proszę o rozwiązanie i zapisanie w zeszycie zadań z podręcznika str. 250-251 zad 90,92,93,99
 2. Zachęcam również do rozwiązywania testów:

https://www.matzoo.pl/klasa5/odejmowanie-z-wynikiem-ujemnym-w-zakresie-100_26_128

https://www.matzoo.pl/klasa5/odejmowanie-liczb-ujemnych-w-zakresie-100_26_130

https://www.matzoo.pl/klasa5/dodawanie-i-odejmowanie-liczb-calkowitych_26_218

https://www.matzoo.pl/klasa5/dodawanie-i-odejmowanie-trzech-liczb-calkowitych_26_219

https://www.matzoo.pl/klasa5/mnozenie-liczb-calkowitych_26_220

https://www.matzoo.pl/klasa5/dzielenie-liczb-calkowitych_26_221

 

 1. Zachęcam również do zapoznania się z materiałem umieszczonym na stronie

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty5  (materiał dotyczy pól wielokątów)

 

klasa 7ab

 1. W klasie 7 realizujemy dział „Równania” Proszę uczniów o rozwiązanie zadań „z kartki”, którą otrzymaliście w poniedziałek.
 2. Proszę również o rozwiązanie i zapisanie w zeszycie zadań z podręcznika str. 214 – 215 zadania 10-15. Na kolejnych lekcjach rozwiązywać będziemy zadania tekstowe z zastosowaniem równań.
 3. Zachęcam do rozwiązywania testów

https://www.matzoo.pl/klasa7/zapisywanie-rownan_57_369

https://www.matzoo.pl/klasa7/zapisywanie-rownan-zaleznosci-miedzy-liczbami-test_57_368

 

 1. Zachęcam również do zapoznania się z materiałem umieszczonym na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty6

 

Biblioteka szkolna – p. Joanna Gwóźdź

Kochani Czytelnicy szkolnej biblioteki zachęcam do czytania w systemie online. Polecam strony: 

https://wolnelektury.pl/

https://lektury.gov.pl/

https://www.legimi.pl/lektury/

https://woblink.com/

https://literat.ug.edu.pl/books.html

 

 

Wf – p. Agnieszka Piotrowicz 

Uczniowie p. Piotrowicz mają utworzone grupy messenger. Brakuje tylko niektórych uczniów kl. 4-5. Bardzo proszę o dodanie się do grup z pomocą obecnych już osób. Uczniów którzy nie mają messenger proszę o założenie lub o kontakt na bieżąco z osobami należącymi do grupy. Będą podawane ciekawe informacje, sposoby na aktywny wypoczynek oraz ogłaszane liczne konkursy.

 

JĘZYK POLSKI – p. Olga Juras 

Materiały od p. Olgi Juras będą wysyłane poprzez grupy na mesendzerze.
W razie pytań  i wątpliwości istnieje możliwość kontaktu telefonicznego. 

 

JĘZYK ANGIELSKI – p. Małgorzata Burzec 

 

Drodzy uczniowie, zachęcam do samodzielnego wykonywania zadań na platformie eDesk (aby otrzymać dostęp do materiałów należy zalogować się na stronie i wpisać kod który znajduje się w zeszytach ćwiczeń/ podręcznikach.)link do strony: https://edesk.pearson.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F 

Można również skorzystać ze strony internetowej: Quizlet, gdzie po wybraniu swojego podręcznika otrzymamy dostęp do ciekawych narzędzi do nauki słówek. Link do strony: https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders
Proszę o nauczenie się słownictwa z następujących rozdziałów:
Klasa 1-rozdział 6
Klasa 2-rozdział 6
Klasa 4-rozdział 6
Klasa 6-rozdziały 5 i 6
Klasa 7-rozdziały 5 i 6
Klasa 8- rozdziały 5, 6 i 7

p. Błażej Niepsuj

Drodzy uczniowie.
Zachęcam Was do samodzielnej pracy w domu.
Będę starał się zamieszczać tematy do zrealizowania dla Was na poszczególne dni według planu lekcji.

Życzę wszystkim owocnej pracy oraz dużo zdrowia dla Was i Waszych Rodzin!

 

BIOLOGIA

Klasa 5a

19 marzec

Temat: Tkanki roślinne.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 93-97,

2) Przepiszcie do zeszytu rodzaje tkanek roślinnych str. 93,

3) Opiszcie krótko tkanki twórcze i stałe str. 93,

4) Opiszcie krótko tkanki okrywajace, miękiszowe, przewodzące i wzmacniające str 94-97.

Klasa 6a

16 marzec

Temat: Ryby – kręgowce srodowisk wodnych.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 83-86,

2) Przepiszcie do zeszytu co to znaczy zmiennocieplność i co to znaczy że ryby są zmiennocieplne str. 83,

3) Opiszcie krótko w jaki sposób ryby przystosowały się do zycia w wodzie str. 84,

4) Opiszcie krótko w jaki sposób ryby oddychają i rozmnażają się str. 84-85,

5) Napiszcie co to sa wędrówki ryb str. 86.

 

Klasa 6b

18 marzec

Temat: Ryby – kręgowce środowisk wodnych.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 83-86,

2) Przepiszcie do zeszytu co to znaczy zmiennocieplność i co to znaczy że ryby są zmiennocieplne str. 83,

3) Opiszcie krótko w jaki sposób ryby przystosowały się do zycia w wodzie str. 84,

4) Opiszcie krótko w jaki sposób ryby oddychają i rozmnażają się str. 84-85,

5) Napiszcie co to sa wędrówki ryb str. 86.

Klasa 7a

17 marzec

Temat: Budowa i działanie układu wydalniczego.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 153-156,

2) Przepiszcie do zeszytu co to znaczy wydalanie i defekacja str. 153,

3) Opiszcie krótko narządy układu wydalniczego str. 153-155,

4) Przerysujcie tabelkę str. 153,

5) Napiszcie w jaki sposób powstaje mocz str. 155.

 

19 marzec

Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 157-160,

2) Napiszcie w jaki sposób dbać o układ wydalniczy str. 157,

3) Opiszcie krótko 4 wybrane choroby układu wydalniczego str. 157-159,

4) Przeanalizujcie badanie moczu str. 160,

5) Napiszcie co to jest dializa.

 

 

Klasa 8a

18 marzec

Temat: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami..

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 111-115,

2) Przepiszcie do zeszytu co to jest mutualizm w tym symbioza i protokooperacja str. 111,

3) Podajcie po dwa przykłady symbiozy i protokooperacji,

4) Przepiszcie do zeszytu co to jest komensalizm str. 115,

5) Podajcie dwa przykłady komensalizmu.

Klasa 8b

20 marzec

Temat: Drapieżnictwo i roślinożerność.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 97-106,

2) Przepiszcie do zeszytu co to jest drapieżnictwo i jakie jest znaczenie drapieżników str. 97,

3) Napiszcie w jaki sposób drapieżniki polują str. 98-99,

4) Napiszcie w jaki sposób nie dać się zjeść str. 100-101,

5) Przepiszcie do zeszytu co to jest roślinożerność str. 102,

3) Napiszcie w jaki sposób roślinożercy przystosowali się str. 104-105,

4) Napiszcie po pięć przykładów drapieżników i roślinożerców,

 

CHEMIA

Klasa 7b

16 marzec

Temat: Prawo stałości składu związku chemicznego.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 137-138,

2) Przepiszcie do zeszytu treść prawa stałości składu str. 138,

3) Przeanalizujcie przykładowe zadania str. 138-141,

4) Spróbujcie rozwiązać 4 zadania w zeszycie str. 141.

18 marzec

Temat: Prawo zachowania masy.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 148,

2) Przepiszcie do zeszytu treść prawa zachowania masy str. 149,

3) Przeanalizujcie przykładowe zadania str. 149-150,

4) Spróbujcie rozwiązać 5 zadań w zeszycie str. 150.

 

Klasa 8a

16 marzec

Temat: Szereg homologiczny alkoholi.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 138-141,

2) Przepiszcie do zeszytu co to jest grupa alkilowa str. 138,

3) Napiszcie w zeszycie wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne oraz nazwy 10 pierwszych alkoholi jednowodorotlenowych,

4) Zapiszcie wzór ogólny alkoholi jednowodorotlenowych.

18 marzec

Temat: Metanol i etanol.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 142-149,

2) Przepiszcie do zeszytu właściwości etanolu i metanolu,

3) Przepiszcie do zeszytu zastosowania etanolu i metanolu,

4) Napiszcie w zeszycie na czym polega zjawisko fermentacji alkoholowej str. 143 ,

5) Napiszcie w jaki sposób wykryć obecność alkoholu str. 146.

 

Klasa 8b

18 marzec

Temat: Szereg homologiczny alkoholi.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 138-141,

2) Przepiszcie do zeszytu co to jest grupa alkilowa str. 138,

3) Napiszcie w zeszycie wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne oraz nazwy 10 pierwszych alkoholi jednowodorotlenowych,

4) Zapiszcie wzór ogólny alkoholi jednowodorotlenowych.

20 marzec

Temat: Metanol i etanol.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 142-149,

2) Przepiszcie do zeszytu właściwości etanolu i metanolu,

3) Przepiszcie do zeszytu zastosowania etanolu i metanolu,

4) Napiszcie w zeszycie na czym polega zjawisko fermentacji alkoholowej str. 143 ,

5) Napiszcie w jaki sposób wykryć obecność alkoholu str. 146.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Klasa 7a i 7b

Starajcie się codziennie pójść na około godzinny spacer. Mam tylko prośbę aby to nie było wyjście towarzyskie tylko samotna wędrówka po okolicy, w której mieszkacie. Pogoda dopisuje.

Jeśli chcecie coś więcej to proponuję codziennie rano po dwie serie i 20 powtórzeń

– przysiady,

– pajacyki,

– pompki,

– brzuszki.

Powodzenia

p. M. Szwajkosz – j.polskiego

Szanowni Rodzice,
w związku z zaistniałą sytuacją bardzo proszę dopilnować dzieci, aby czytały lektury: najpierw Hobbita, a następnie Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi: W następnym tygodniu zostaną przesłane karty pracy do lektury Hobbit:
Inne przydatne linki
Bezpłatny dostęp do lektur szkolnych i innych książek:
https://lektury.gov.pl/
https://wolnelektury.pl/

 

Technika -Joanna Burek
Klasa 4

Rozwiązywanie testów na kartę rowerową
https://brd.edu.pl/ 

Klasa 5

Powtarzamy wiadomości na temat materiałów: drewna, metali, tworzyw sztucznych

Klasa 6 a
Uczniowie powtarzają wiadomości dotyczące budowy domu.

 

p. Rafał Dudek- język angielski

kl.V

– do nauczenia czasowniki nieregularne (kserówki)

– proszę zrobić te zadania:

podręcznik- strona 85 zadania 5-7

zeszyt ćwiczeń- strona 51, 52 zadania 1-3

 

kl.VI

Na podstawie słownika z podręcznika z rozdziału 6 (6.1, 6.2, 6.4, 6.5) proszę zrobić te zadania z zeszytu ćwiczeń:

strona 50, 53, 51- zadanie 1 i strona 54 -zadania1, 2.

kl. VII

 

Proszę powtórzyć następujące zagadnienia z rozdziału 5:

– przysłówki sposobu, czasowniki modalne- can, must, have to

– słownictwo z  rozdziału 5.1, 5.2 i 5.5 oraz wyrażenia związane z pytaniem o radę.

 

 

BIOLOGIA/CHEMIA – p. Małgorzata Węgiel

Uczniów klasy 5 b proszę o przeanalizowanie z podręcznika do biologii tematów dotyczących  tkanek roślinnych oraz budowy korzenia (str. 93-101) oraz wykonanie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń zawartych pod linkiem:

w razie pytań proszę o kontakt na adres e-mail spradgoszcz@gmail.com
 
 
  Uczniów klasy 7 a proszę o przeanalizowanie z podręcznika do chemii tematów dotyczących  właściwości wody (str. 160-169) oraz wykonanie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń zawartych pod linkiem:  
  w razie pytań proszę o kontakt na adres e-mail spradgoszcz@gmail.com 
 
 
 
  Uczniów klasy 7 b proszę o powtarzanie z podręcznika do biologii tematów dotyczących regulacji nerwowo-hormonalnej (str. 173-192) oraz wykonanie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń zawartych pod linkiem:  
    w razie pytań proszę o kontakt na adres e-mail spradgoszcz@gmail.com